خانه / زراعت

زراعت

كل اراضي شركت در حدود 3000 هكتار بوده كه سالانه بطور متوسط 880 هكتار گندم و جو و 400 هكتار چغندر قند كاشت مي شود

در راستاي توسعه بخش زراعت سايت بوجاري با طرفيت 5000 تن در ساعت نيز راه اندازي شده است