خانه / سرمایه گذاری و سود ویژه شرکت

سرمایه گذاری و سود ویژه شرکت

 

  • با کاشت آزاد چغندر ؛ احداث شبکه های آبرسانی و خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی و استفاده از تسهیلات بانکی سود ویژه شرکت سیر صعودی داشته و سود ویژه شرکت از61,305,042ریال به 400.000.000ریال در سال 1393 افزایش یافته است.

وضعیت سهام و پرسنل شرکت

  • کل سهام شرکت 41937 سهم است که متعلق به 481 سهمامدار است و در محل چاهها تعداد 467 نفر کشاورز بعنوان تناژ کار مشغول بکارند که از 40 در صد محصولات زراعی بدون احتساب هزینه ها سهم می برند