خانه / برنامه هاي كوتاه مدت شركت

برنامه هاي كوتاه مدت شركت

 

1-استفاده اصولي و صحيح از ريز مغذيها و بذور جديد در دامنه وسيع براي رسيدن به عملكرد مطلوب  كه نمونه آن ريز مغذي و كود آزوميت با طيف وسيع

2-استفاده از بذور منو‍ژرم جديد چغندر قند بنام روزير و موريل كه مقاوم به ريز و مانيا ؛ رايزوكتاينا و كرسي پورا مي باشد

3-استفاده از خاك ورزهاي مركب و ترويج مزارع بدون خاك ورزي يا

كشت بدون شخم با توجه به اقليم و شرايط منطقه

4-افزايش سطح اجرائي لوله هاي هيدورفيكس در منطقه

5-اجرا لوله گذاري با لوله هاي پلي اتيلن در سطح 15000متر

(سايز160-200-250)

6-برگزاري بموقع مجامع عمومي وحسابرسي شركت كه اين امر مهم اجرا شده و ادامه خواهد داشت

7-توسعه زير بنائي واحد گاوداري شركت

8-برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارتي بصورت پودماني براي پرسنل شركت

9-افزايش پوشش بيمه اي شركت(بخصوص بيمه مسوليت و بيمه هاي تكميلي)