خانه / گاوداري شركت

گاوداري شركت

گاوداري شركت با 250 راس دام مولد در سال 1369 فعاليت خود را آغاز نمود و وضعيت فعلي حدود 460 راس جمعيت كل گله و 120 دام دوشا مي باشد

توليدات سالانه گاوداري

مقدار (سالیانه)

تولیدات

75000 كيلو گوشت گوشت

500 کامیون

 کود حیوانی
1095000 کیلو

شیر