خانه / درباره ما

درباره ما

شركت سهامي زراعي  اسلام آباد(نيمبلوك)

اين شركت در 35 كيلومتري شهرستان قاين در شهر نيمبلوك واقع شده است و در سال 1347 تشكيل گرديد و در سال 1358 در جريان انقلاب منحل شد و سپس به در خواست سهامداران در سال 1364 ابقاء گرديد

وضعيت اشتغال

در محل چاهها تعداد 467 نفر كشاورز بعنوان تناژ كار مشغول بكارند كه از 40 درصد محصولات زراعي بدون احتساب هزينه ها سهم مي برند

تعداد پرسنل شركت نيز 84 نفر مي باشد كه در واحد هاي مختلف شركت مشغول بكارند

منابع آب و خاك

  • P خاك بين 9/7 تا 2/8 و شوري خاك ( EC ) از 8/3 تا 6/41 ميكرو موس بر سانتي متر متفاوت است

كل اراضي از 21 حلقه چاه تغذيه مي شود

ميزان آبدهي چاهها 750 ليتر در ثانيه مي باشد كه با توجه به خشكسالي هاي اخير 510 ليتر بر ثانيه استحصال مي شود

که در این راستا آبیاری تحت فشار درسطح 250هکتار و همچنین آبیاری کم فشار در سطح200 هکتار در حال اجرا می باشد.

ساختمان وتاسيسات

شركت داراي 2000 متر مربع شامل انبارلوازم يدكي ؛ غلات ؛ تعميرگاه مي باشدو داراي 5 ساختمان شامل منزل مسكوني ؛ ساختمان اداراي ؛ ساختمان نانوائي ؛ ودو واحد مجهز مهمانسرا و 1000 متر سوله نگهداري ماشين آلات و همچنين 2 دستگاه

باسكول 60 تني مي باشد.